4th International Congress of Religious Tourism and Pilgrimages - 11-15.11.2020

4th International Congress of Religious Tourism and Pilgrimages

11-15 ноември 2020 г.

гр. Краков, Полша

 

            Международният конгрес е едно от най-големите събития за религиозен туризъм в Централна и Източна Европа. Насочен е както за купувачи, които ще имат възможността да се срещнат с други професионалисти в сферата на религиозния туризъм от цял свят, така и за търговци, които ще могат да промотират своите продукти, музеи, туристически атракции и други. Организаторите на мероприятието приветстват чуждестранните туроператори и агенти, блогъри и журналисти, както и религиозни туристи и поклонници, интересуващи се от полския пазар.

 

За повече информация:

https://icortap.com/en/

Контактно лице: Ernest Miroslaw

Teл.: 0048 502 53 54 58

e-mail: ernesto@icortap.com