Казанлък за първи път е домакин на Международния конгрес по тракология

22 март 2017

13-ото издание на престижния световен форум ще събере от 3 до 7 септември т.г. изтъкнати траколози от цял свят в Казанлък. Форумът се провежда  за трети път в България, но за пръв път е извън София. Под мотото „Мит и реалност“ „240 изследователи на тракийската култура от 26 държави са заявили участие до момента“, съобщи доц. д-р Христо Попов, заместник-директор на Националния археологически институт с музей при БАН, член на организационния комитет на конгреса.

„Казанлък е естествен притегателен център за тракологията, но всеки участник иска да се докосне до находките, да ги пипне, да ги усети“, коментира големия интерес гл. ас. д-р Юлия Цветкова от организаторите. Планирани  са редица паралелни научни сесии в зали, намиращи се на територията на града. Представянето на научните доклади ще бъде със свободен достъп за всички желаещи.

Съпътстващите мероприятия предвиждат постерни изложби за проучвания по темата в Казанлъшко през последните над 70 години, разширена изложба за паметници под егидата на ЮНЕСКО и такива от България, които кандидатстват за статут към световното културно наследство, туристически обиколки из културно-историческите забележителности на региона.

През януари 2017 г. ЮНЕСКО официално е поела спонсорството на международната научна конференция и нейни представители ще имат възможност отблизо да се запознаят с предложението на Община Казанлък и Министерството на културата за актуализиране на Индикативната листа на организацията с още осем тракийски гробници като сериен обект - разширение на вече вписаната Тракийска гробница.  

За успешната реализация на конгреса Община Казанлък и Историческият музей „Искра“ са подкрепени от Министерството на културата, Националния археологически институт с музей при БАН, Центъра по тракология при Института по балканистика, катедрите „Археология“ и „Стара история“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Международният конгрес е създаден през 1972 г. с активното съдействие на покойния проф. Александър Фол. Първият форум се провежда в българската столица. През годините домакинството преминава през градове от Европа и Русия, още веднъж – София, и за първи път тази година - Казанлък.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon

Обратна връзка на „Добри практики“

Изпратете ни и Вашия „добър пример“ в областта на туризма на e-mail адрес goodpractices@tourism.government.bg или използвайте формата за писане на сайта. Благодарим Ви за обратната връзка!