Асоциацията на екскурзоводите навършва 15 години

16 март 2017

Асоциацията на екскурзоводите в България днес отбелязва 15 години от основаването си. През този сравнително кратък период организацията се утвърди като авторитетно сдружение на професионалисти, които издигат престижа на тази дейност.

Фигурата на екскурзовода е от изключителна важност за устойчивото развитие на цялата туристическа индустрия. Качеството на работата им има пряко отношение към формирането на траен интерес към България.

От труда и компетентността на екскурзовода до голяма степен зависи представата на туристите за страната ни и дали ще поискат да я посетят отново. Природните и културните забележителности оживяват именно чрез знанията, уменията и способността на тези хора за жив и увлекателен контакт с посетителите.

Благодарение на тези усилия, гостите на страната научават много нови факти за нея и така България им става по-близка, по-разпознаваема като туристическа дестинация за четири сезона, предлагаща разнообразни и качествени туристически услуги.

През годините асоциацията работи активно за повишаване професионалната подготовка на членовете си, което развива общата им култура, създава нови умения и дава възможност да се надгражда постигнатото равнище.

Регистрираните екскурзоводи в България са над 1200 според базата данни на Министерството на туризма. Професията екскурзовод може да се упражнява само от лице, което отговаря на изискванията за образование, практическа подготовка и професионална квалификация, определени в специализираната наредба към Закона за туризма. Лицето трябва да има екскурзоводска правоспособност и да е вписано в списъка на правоспособните екскурзоводи, част от Националния туристически регистър.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon

Обратна връзка на „Добри практики“

Изпратете ни и Вашия „добър пример“ в областта на туризма на e-mail адрес goodpractices@tourism.government.bg или използвайте формата за писане на сайта. Благодарим Ви за обратната връзка!