Античният керамичен център край Павликени привлича повече туристи

21 април 2017

Около 1,5 млн. лв. получи Община Павликени, за да превърне Античния керамичен център край града в привлекателна туристическа дестинация. Средствата са отпуснати от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство по програмата за културно наследство и съвременни изкуства.

Това е най-мащабният проект за консервация, реставрация, социализация и популяризиране на музейния обект. Негова основна цел е да бъде запазена и експонирана на открито цялата налична керамика, която археолозите са успели да намерят при разкопките през различните години. С парите са реставрирани старите сгради, които се намират на територията на центъра, уредени са нови изложбени пространства чрез интерактивни технологии.

Началото на проекта „Античен керамичен център „Павликени, популяризация и модернизация“ беше поставено преди две години. След края на дейностите до обекта води нов асфалтов път с обособени паркоместа. До консервираните и реставрирани антични сгради и пещи посетителите се придвижват по обновени алеи. Съвременните сгради са също ремонтирани и предлагат добри условия за осъществяването на археологически експедиции. В специално обособената част за възстановки, чрез автентични древни техники, са изградени нови пещи за изпичане на битова, строителна и художествена керамика. Оборудването в направената по римски образец грънчарска работилница е подновено, за да може съвременни грънчари да произвеждат керамика и да показват техниките от древността. Музейната сграда, както и всички останали постройки са с ремонтирани конструкции и дограма. В античния център са поставени видеокамери, които гарантират сигурността на обекта. Всички осъществени по проекта дейности спомагат за ревитализирането на древните грънчарски умения и за развитие на музея на открито.
В проекта са ангажирани и млади хора от района, както и представители на ромската общност. С поредица от обучения по история, археология и грънчарство, деца от с. Върбовка придобиват умения за опазване на културното наследство. Благодарение на тях по протежение на пътя, водещ към Античния керамичен център, са засадени дръвчета.

Повече информация може да намерите тук

 

Информация за Античния керамичен център:

През 1971 г. в м. Върбовски ливади, на 5 км северозападно от съвременния гр. Павликени, е разкрита пещ за изпичане на битова керамика от римската епоха. При започналите същата година археологически разкопки са разкрити общо 8 пещи – 4 за строителна и 4 за битова керамика. Още през първото археологическо лято се откриват и части от архитектурен комплекс от същата епоха. Археологът от Великотърновския исторически музей н.с. Богдан Султов започва проучване на обекта и ръководи археологическите разкопки в продължение на 10 години – от 1971 до 1982г. Снимки

Археологическият обект, разположен на площ от приблизително 9900 кв. м., има няколко сектора, намиращи се един от друг на разстояние от 50 до 200 м. Най-добре проучен и експониран е централният сектор, където е разкрита вила от римската епоха (т.н. вила рустика), създадена към края на І в. сл. Хр. и съществувала до втората половина на ІІІ век сл. Хр. В посока запад – северозапад от нея е проучен втори архитектурен комплекс, около който също са регистрирани пещи за изпичане на строителна, битова и художествена керамика. Трети самостоятелно обособен архитектурен комплекс е разкопан югозападно от централната вила и южно от протичащото наблизо Върбовско дере. В него сред останките от жилищни сгради са проучени още 7 пещи и намерени множество интересни находки – варовиков бюст на император Комод (180-192), мраморна оброчна плочка на Тракийския конник, предмети от метал и кост.

Архитектурният комплекс край Павликени е създаден в края на I в. сл. Хр., още преди основаването на Никополис ад Иструм след Дакийските войни на император Траян. По това време в Нове (при съвр.гр. Свищов) вече е изграден военен лагер, в който е настанен I –ви Италийски легион. След като се уволнят от военна служба, някои от войниците се връщат по родните си места, но други остават в региона и се заселват в плодородната долина на р. Росица. Вероятно така се появява и вилата край Павликени, една от многобройните в региона. От тук преминават важни пътища, свързващи провинцията Мизия (по-късно Долна Мизия) с останалите краища на огромната Римска империя. Този факт e причина за наличието на множество пътни станции, селища, вили, светилища и занаятчийски центрове.

Централната вила край Павликени (вила рустика – централен сектор) заема площ от 4100 кв.м. и има неправилна правоъгълна форма. Около вътрешен двор с колонада са разкрити верижно разположени помещения, а в ниската част на двора са се намирали два кладенеца, снабдявали сградите с вода.

Това, което прави римската вила край Павликени уникална и единствена по рода си, са разкритите, отлично запазени и експонирани пещи за строителна и битова. Проучени са над 50 пещи, които потвърждават тезата, че тук е произвеждана керамична продукция не само за нуждите на местното население, но и с цел търговия. Произведения на местните ателиета са откривани във военния лагер Нове, в административния градски център Никополис ад Иструм, в много от селищата на провинциите Долна Мизия и Тракия, в някои от градовете на провинция Дакия, дори на Кримския полуостров.

Наличието на множество грънчарски пещи и работилници, намерената в тях продукция и инструменти на старите майстори, предоставят възможността да се проучи античното керамично производство. То представлява дълъг и сложен технологичен процес, обезпечен от естествените находища на подходяща пластична глина в района. При проучванията на комплекса са открити глинени съдове, лампи и теракоти, детски играчки, бронзови апликации, пръстени и гривни, мраморни оброчни плочки, разнообразни земеделски оръдия на труда и др.

Античният керамичен център е най-добре проучения обект в Югоизточна Европа. Изследователят му Богдан Султов още през 70-те г. на миналия век го превръща в първия музей на открито в България. Той възстановява и цялата последователност на античното керамично производство. Всичко, което изважда от земята, след това археологът превръща в строителни материали, затова и сградите в центъра сега са напълно автентични. Мечтата на Султов е центъра да се превърне в Научно-практическа база за обучение на студенти и специалисти по проблемите на провинциалната римска керамика.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon

Обратна връзка на „Добри практики“

Изпратете ни и Вашия „добър пример“ в областта на туризма на e-mail адрес goodpractices@tourism.government.bg или използвайте формата за писане на сайта. Благодарим Ви за обратната връзка!