Обявена е Втора покана за набиране на проектни предложения по Програмата Interreg - ИПП за трансгранично сътрудничество България - Сърбия

23 януари 2018

На 22.01.2018 г. е обявена е втора покана за набиране на предложения по Програмата Interreg - ИПП за трансгранично сътрудничество България - Сърбия.

12,2 млн. евро са предвидени за финансиране на проекти по трите приоритетни оси на програмата – „Устойчив туризъм“, „Младежи“ и „Околна среда“, като кандидатстването ще е изцяло електронно, чрез системата https://bp.ipacbc-bgrs.eu/beneficiary_reg/registration/add. Срокът за подаване на проектни предложения е 23 април 2018 г.

Допустими за финансиране ще бъдат проекти за повишаване на туристическата атрактивност на региона или създаване на трансграничен туристически продукт, за опазване на природата или съвместното управление на риска. Ще се финансират също и проекти за придобиване на нови умения и предприемачество в трансграничния регион. Той включва областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил в България и областите Бор, Зайчар, Топлица, Нишава, Пирот, Ябланица и Пчиня в Сърбия.

Проектни предложения по поканата могат да подават регионални туристически асоциации, неправителствени организации, фондации, търговски палати, бизнес асоциации или клъстери, образователни или обучителни центрове, университети и научно-изследователски институти, регионални и браншови агенции за развитие, централни и регионални служби и структури на държавни институции или администрации, музеи, библиотеки, читалища и др.

Пълният пакет документи за кандидатстване, включително Насоките, е публикуван на следните интернет страници: www.ipacbc-bgrs.euwww.mrrb.government.bgwww.mei.gov.rswww.evropa.gov.rswww.eufunds.bg.

Предстои провеждане на информационни събития по програмата, като датите и местата за тях ще бъдат обявени допълнително на сайта на Програмата.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon