TTR - Букурещ, Румъния,  11 – 14.11.2021

Най-значимото международно туристическо изложение в Румъния:

  • Над 21 500 посетители (2020 г.)
  • Отворено за професионалистите и общата публика
  • Допълнителна информация: www.targuldeturism.ro
  • През 2020 г. на българския щанд са участвали 4 общини и 18 туристически фирми.

Покана, TTR 2021

 

Приложение 5 - Участия на международни туристически изложения през 2021 г.-актуализирано към 27.07.2021 г.