Културен туризъм - Велико Търново, България - 14-16.04.2022

  •  Първият специализиран форум за популяризиране на културния туризъм
  • Възможност да покажете нови туристически продукти, да обмените идеи и да се запознаете с постиженията на туристическия бизнес в страната и чужбина.
  • Допълнителна информация: http://www.culturaltourism.info/

 

ПОКАНА

ЗАЯВЛЕНИЕ