ITB BERLIN - Берлин, Германия - 09-13.03.2022 - OTМЕНЕНО

■ Предназначен както за професионалисти, така и за масова публика
■ Провежда се от 1966 г.
■ 10 000 изложители от 180 страни и региони (2019 г.)
■ 160 000 посетители, от които 113 500 професионалисти (2019 г.) 160 000 кв. м изложбена площ
■ Допълнителна информация: www.itb-berlin.com