ITB BERLIN - Берлин, Германия - 07-09.03.2023

  • Най-значимият туристически форум в световен мащаб
  • Предназначен както за професионалисти, така и за масова публика
  • Провежда се от 1966 г. - 160 000 кв. м изложбена площ
  • 65 700 посетители на онлайн платформата, от които около 2/3 от чужбина (2021 г.)
  • 3 513 изложители от 120 страни са използвали новия формат (2021 г.)
  • Допълнителна информация: www.itb.com/en/

ПОКАНА ITB BERLIN