International Tourism Trade Show - Вроцлав, Полша - 22-24.03.2024

  •  Едно от най-големите изложения в Полша както с бизнес, така и с туристическа насоченост 
  •  228 изложители от 53 страни (2023 г.)
  •  5 200 кв.м изложбена площ
  • 10 700 посетители
  • Допълнителна информация: http://mttwroclaw.pl/

ПОКАНА ITTS