f.re.e - Мюнхен, Германия - 16-20.02.2022 - ОТМЕНЕНО за 2023 г.

Най-голямото и значимо туристическо изложение за Провинция Бавария, която се характеризира с един от най-високите средни доходи на глава от населението.