ARABIAN TRAVEL MARKET - Дубай, ОАЕ - присъствено от 09–12.05.2022 / онлайн от 17-18.05.2022

■ Предназначено както за професионалисти, така и за общата публика
■ 2 300 изложители от 158 страни (2019 г.)
■ 39 000 професионалисти
■ 20 000 кв.м изложбена площ
■ Допълнителна информация: www.arabiantravelmarket.com

ПОКАНА АТМ