Има ли ограничения за ползването на тези ваучери за туристически цели?

Има ли ограничения за ползването на тези ваучери за туристически цели?

Няма ограничения.