Възрастова структура на туристите за зимен сезон 2022/23 г.

 
 
държавамесецдо 14 г.15-29 г.30-44 г.45-59 г.над 60 г.
България2022XII0.0520.180.3420.3130.113
България2023I0.070.160.3560.310.104
България2023II0.0840.1570.3530.3040.102
България2023III0.0660.1470.3410.3180.128
Гърция2022XII0.0620.5260.1590.1710.082
Гърция2023I0.0760.240.2580.2840.142
Гърция2023II0.080.2360.2650.280.139
Гърция2023III0.0910.180.2740.2870.168
Израел2022XII0.1030.1820.2230.2870.205
Израел2023I0.1220.2170.2620.250.149
Израел2023II0.1250.2690.2670.2090.13
Израел2023III0.1280.2520.1990.2440.177
Обединено кралство2022XII0.1270.2460.2530.2720.102
Обединено кралство2023I0.0940.3270.2640.2340.081
Обединено кралство2023II0.1590.2870.2510.2430.06
Обединено кралство2023III0.0670.3030.2920.240.098
Румъния2022XII0.1350.1420.3450.2750.103
Румъния2023I0.150.1440.3750.2560.075
Румъния2023II0.1710.1790.3820.2280.04
Румъния2023III0.0670.1530.4110.2890.08
Северна Македония2022XII0.1090.1850.3380.2590.109
Северна Македония2023I0.2430.1630.3390.2030.052
Северна Македония2023II0.1470.2190.3390.2230.072
Северна Македония2023III0.1260.1410.3590.250.124
Сърбия2022XII0.0940.2230.3720.250.061
Сърбия2023I0.2340.1730.3490.20.044
Сърбия2023II0.1390.1810.3960.2220.062
Сърбия2023III0.0690.1970.3720.2780.084
Турция2022XII0.0330.0850.3540.3920.136
Турция2023I0.0980.1080.3320.360.102
Турция2023II0.0560.1390.3410.3560.108
Турция2023III0.0360.1130.3370.3750.139

Чрез филтрите бихте могли да заредите на графиката съответно дял на децата, дял на туристите в младежка възраст, дял на туристите между 30 и 44 г., както и дял на туристите в по-горните възрастови групи от всички туристи от избрания от Вас пазар. Данните са за зимен сезон 2022 /2023  и обхващат избрани водещи пазари.

Изчисленията са извършени на база текущата статистика по ЕСТИ и включват всички регистрации на туристи в места за настаняване – неперсонални данни.

Източник: ЕСТИ

Прикачен файлРазмер
Файл Възрастова структура на туристите (CSV)1.41 KB