Брой регистрации на български и чуждестранни туристи за зимен сезон 2022/23 г.

 
 
месецбългарски туристичуждестранни туристиобщо
2019XII322211125391447602
2020I271747168150439897
2020II299710142959442669
2020III11378548709162494
2021XII23189058783290673
2022I21297078866291836
2022II23117685048316224
2022III24928694267343553
2022XII349766122841472607
2023I296715142755439470
2023II329474140735470209
2023III327096126010453106

Използвайки филтрите, бихте могли да сравните чрез графиката резултатите за зимен сезон 2022/23 г. с резултатите през същите месеци  от зимен сезон 2021 г./2022 г.  и зимен сезон 2019 г./2020 г.  по показателя брой регистрации на български туристи, брой регистрации на чуждестранни туристи и общ брой регистрации в местата за настаняване с 10 и повече легла.

Източник: НСИ