Програми и проекти
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
Проекти изпълнявани от МТ като директен бенефициент по ОП "Регионално развитие" 2007 – 2013 г.
Проекти изпълнявани от МТ като директен бенефициент по ОП "Регионално развитие" 2007 – 2013 г. по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.3-01/2008...
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg