Сектори в туризма
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
Хотелиерство и ресторантьорство
Хотелиерство или ресторантьорство се извършва от лице, което е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице...
Предоставяне на допълнителни туристически услуги
"Допълнителни туристически услуги" са услуги, свързани с пътувания, развлечения, прояви и други събития с културен и опознавателен характер, спортно-анимационни, балнеолечебни и други медицински услуг...
Туристически сдружения
Туристическите сдружения по смисъла на Закона за туризма се учредяват, регистрират, управляват, преобразуват и прекратяват по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел...
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg