Международна туристическа политика
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
Стратегия на Европейския Съюз за Дунавския регион
Министерството на туризма е координатор на Приоритетна област 3 "Насърчаване на културата, туризма и контакта между хората" на Стратегията на ЕС за Дунавския регион...
Световна организация по туризъм към ООН (UNWTO)
Световната организация по туризъм (СОТ) е специализирана агенция на Организацията на обединените нации и водеща международна организация в областта на туризма....
Европейската туристическа комисия
Република България е член на Европейската туристическа комисия от 1993 г. ...
Организация за Черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС)
Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС) е международна регионална икономическа организация на страните от Черноморския регион...
Централно-европейска инициатива (ЦЕИ)
Централно-европейската инициатива (ЦЕИ) включва 18 страни-членки – Албания, Австрия, Беларус, Босна и Херцеговина, България......
Двустранни международни договори в туризма - Европа
Двустранни международни договори в туризма със страни от Европа...
Двустранни международни договори в туризма - Близък Изток и Африка
Списък с двустранни международни договори в областта на туризма със страни от Близкия Изток и Африка ...
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg