Стратегически документи
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2014-2030 г.
Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България систематизира визията, стратегическите цели, приоритетите, дейностите, чиято реализация ще води до утвърждаване на устойчи...
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg