Изпълнение на ОП

Декември

Общ бюджет
8,019 млн €

Договорени средства
9,268 млн €

Изплатени суми
6,133 млн €

още

* данните се обновяват на 10-то число, пo счетоводни причини

Следвайте ни във facebooktwitter и youtube

Новини

Снимка към новина29.01.2015Допълнителна информация относно покана за кандидатстване за годишните награди на „RegioStars 2015“

Разяснения относно процедурата на Управляващия орган на ОПРР за селектиране на подадените предложения за конкурса „Regi ...

Снимка към новина26.01.2015Висшият съдебен съвет готви Комуникационна стратегия за съдебната власт

До месец септември 2015 г. Висшият съдебен съвет ще разработи и приеме Комуникационна стратегия за съдебната власт. ...

Снимка към новина22.01.2015Ивайло Московски: Близо 1,5 млрд. евро са изплатени по проектите на ОП „Транспорт“

Разплатени са около 1 милиард и половина евро на бенефициентите, което е близо 71% от средствата по Оперативна прогр ...

Снимка към новина21.01.2015Mинистерството на образованието и науката очаква официалното решение на Европейската комисия за одобрение на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ до края на месец март 2015 г.

Министерството на образованието и науката приключи на експертно ниво преговорния процес с Европейската комисия за нова ...

Отворени процедури

Всички отворени процедури

Акценти

28.11.2014

Публикувана е нова информация в секция 2014-2020

17.11.2014

Изпълнение на Оперативните програми към 17.10.2014 г. (дял на ЕС)

Данните за изпълнението може да изтеглите от тук

11.11.2014

Актуализиран график за провеждане на заседанията на Комитетите за наблюдение по ЕФРР, ЕСФ и КФ за второ полугодие на 2014 г.

Актуализиран график към 11.11.2014 г. Документът може да изтеглите от тук

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.