Услуги в туризма
Филтрирай по:
 
 
Категоризиране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения
Дирекция: Туристическа политика
Категоризиране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения; Вписване на категоризираните обекти и на лицата, извършващи хотелиерство и ресторантьорство в тях, в НТР; Издаване на удостоверение за категория на обекта
 
Категоризиране на туристически хижи и прилежащите към тях заведения за хранене
Дирекция: Туристическа политика
Категоризиране на туристически хижи и прилежащите към тях заведения за хранене; Вписване на категоризираните обекти и на лицата, извършващи хотелиерство и ресторантьорство в тях, в Националния туристически регистър; Издаване на удостоверение за категория
 
Регистрация за извършване на туроператорска дейност и/или туристическа агентска дейност
Дирекция: Туристическа политика
Вписване на регистрираните туроператори и туристически агенти в Националния туристически регистър; Издаване на удостоверениe за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност
 
Вписване на заявена промяна в обстоятелствата в Националния туристически регистър
Дирекция: Туристическа политика
Вписване на заявена промяна в обстоятелствата в Националния туристически регистър; при необходимост се издава ново удостоверение за регистрация или категория
 
Вписване на туристическо сдружение в Националния туристически регистър
Дирекция: Туристическа политика
Вписване на туристическо сдружение в Националния туристически регистър
 
Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация или на удостоверение за определена категория
Дирекция: Туристическа политика
Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация или на удостоверение за определена категория
 
 
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg