Наредби
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
 
Наредба № 1 от 5 юни 2007 г. за категоризиране на туристическите хижи и прилежащите към тях заведения за хранене
С наредбата се уреждат условията и редът за определяне на категорията, отказът за определяне, прекратяването и промяната на категорията на туристическ ...
 
 
Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения (част 1)
С наредбата се уреждат условията и редът за определяне на категорията, отказът за определяне, прекратяване и промяна на категорията на средствата за п ...
 
Наредба за организацията на Единната система за туристическа информация (ЕСТИ)
С наредбата се уреждат организацията на Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), условията и редът за вписване, подлежащите на вписване обс ...
 
Наредба за провеждане на конкурсите за назначаване на държавни служители (НПККНДС)
С наредбата се определят процедурата и начините за провеждане на конкурсите за назначаване на държавни служители ...
 
Наредба № 261 от 13.07.2006 г. за общите правила за обезщетяване и оказване съдействие на пътници при отказ на въздушен превозвач да ги допусне на борда на въздухоплавателното средство и при отменяне или забавяне на полет
С тази наредба се определят общите правила за обезщетяване и оказване съдействие на пътници при отказ на въздушен превозвач да ги допусне на борда на ...
 
Наредба за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора
Целта на наредбата е да гарантира защитата на потребителите на организирани групови и индивидуални туристически пътувания с обща цена (организирани пъ ...
 
Наредба за обезопасяването и информационната обезпеченост на ски пистите в Република България и за определяне правилата за безопасност върху територията на ски пистите и ски зоните и за организацията на работата на ски патрулите
С наредбата се уреждат изискванията за обезопасяване и информационна обезпеченост на ски пистите; правилата за безопасност върху територията на ски пи ...
 
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg