Заповеди и актове
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
 
Заповед № РД-16-1114/01.10.2010 г. във връзка с изменение на условия за участие и изисквания към туристическите фирми, участници на български национални и информационни щандове
Заповед № РД-16-1114/01.10.2010 г. във връзка с изменение на условия за участие и изисквания към туристическите фирми, участници на български национал ...
 
Заповед № РД-16-1303/15.11.2010 г. във връзка с изменение на заявление и условия за участие и изисквания към туристическите фирми, участници на български национални и информационни щандове
Заповед № РД-16-1303/15.11.2010 г. във връзка с изменение на заявление и условия за участие и изисквания към туристическите фирми, участници на българ ...
 
Заповед № РД-16-1204/03.11.2011 г. във връзка с осигуряване на информационното обслужване и подпомагане участието на български фирми, общински администрации и регионални организации в панаири и прояви, свързани с туризма
Заповед № РД-16-1204/03.11.2011 г. във връзка с осигуряване на информационното обслужване и подпомагане участието на български фирми, общински админис ...
 
Заповед РД-16-1204/12.08.2014 г. за упълномощаване на г-н Бр. Ботев да подписва следните договори...
Заповед РД-16-1204/12.08.2014 г. за упълномощаване на г-н Бр. Ботев да подписва следните договори ...
 
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg