Услуги в туризма

Определяне степента на сложност на ски писта

01 януари 2015

Главна дирекция "Туристическа политика", отдел "Регулиране на туристическите дейности"

Лица за контакт: Даниела Ненкова, Гергана Миткова, Марина Недялкова

Категоризиране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечениe

01 януари 2015

Главна дирекция "Туристическа политика", отдел "Регулиране на туристическите дейности"

Лица за контакт: Даниела Ненкова, Гергана Миткова, Марина Недялкова

Категоризиране на туристически хижи и прилежащите към тях заведения за хранене

01 януари 2015

Главна дирекция "Туристическа политика", отдел "Регулиране на туристическите дейности"

Лица за контакт: Даниела Ненкова, Гергана Миткова, Марина Недялкова

Регистрация за извършване на туроператорска дейност и/или туристическа агентска

01 януари 2015

Главна дирекция "Туристическа политика", отдел "Регулиране на туристическите дейности"

Лица за контакт: Даниела Ненкова, Гергана Миткова, Марина Недялкова

Вписване на заявена промяна в обстоятелствата в Националния туристически регистър

01 януари 2015

Главна дирекция "Туристическа политика", отдел "Регулиране на туристическите дейности"

Лица за контакт: Даниела Ненкова, Гергана Миткова, Марина Недялкова

Вписване на туристическо сдружение в Националния туристически регистър

01 януари 2015

Главна дирекция "Туристическа политика", отдел "Анализи, прогнози и продукти в туризма"
Лица за контакт: Миглена Куцева
Телефон: 032/ 347 530 

Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация или на удостоверение за определена категория

01 януари 2015

Главна дирекция "Туристическа политика", отдел "Регулиране на туристическите дейности"

Лица за контакт: Даниела Ненкова, Гергана Миткова, Марина Недялкова

Subscribe to Услуги в туризма