Услуги в туризма

Плащане на административни услуги чрез терминални устройства ПОС

Министерството на туризма предоставя възможност за плащане чрез ПОС терминални устройства  . Те се намират в звената за административно обслужване на МТ на адреси:  гр. София, ул. „Съборна“ №1 и гр. Пловдив, ул. „Железарска“ № 1. ПОС терминалите могат да се използват всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.

Вписване на организация за управление на туристическите райони

Главна дирекция "Туристическа политика", отдел "Стратегическо планиране и продуктова политика в туризма"
Лица за контакт: Антоанета Чолакова
Телефон: 032/ 347 532 ; тел: 02/9046 895 - Дежурна линия.
Адрес: гр. Пловдив, ул. "Железарска" №1
Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

Правно основание:

Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност, на удостоверение за определен вид и категория на туристически обекти, на сертифицирани туристически обекти и идентификационна карта н

Главна дирекция "Туристическа политика", отдел "Регулиране на туристическите дейности"

Лица за контакт: Елеонора Добрева, Асен Тодоров

Телефон: 02/9046874, 02/9046785; Препоръчваме: тел: 02/9046 895 - Дежурна линия.

Адрес: гр. София, ул. "Съборна" №1

Работно време: За получаване на удостоверения - всеки работен ден от 9:00 до 17:30 ч.

Изисквания, процедури, инструкции

Правно основание

Вписване и издаване на удостоверение за вписване на туристическите сдружения в Националния туристически регистър

Главна дирекция "Туристическа политика", отдел "Анализи, прогнози и продукти в туризма"
Лица за контакт: Миглена Куцева
Телефон: 032/ 347 530 ; тел: 02/9046 895 - Дежурна линия.
Адрес: гр. Пловдив, ул. "Железарска" №1
Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

Правно основание:

Закон за туризма - чл. 47, ал. 2; чл. 52, ал. 3;

Наредба за организацията на Единната система за туристическа информация - чл. 7.

Процедура:

Вписване на заявена промяна в обстоятелствата при промяна на собственик на категоризирани места за настаняване и заведения за хранене и развлечения

Главна дирекция "Туристическа политика", отдел "Регулиране на туристическите дейности"

Лица за контакт:Добри Атанасов, Аделин Младенов, Красимир Шалев

Телефон: 02/9046876; 032/347519;032/347545; Препоръчваме: тел: 02/9046 895 - Дежурна линия.

Адрес: гр. София, ул. "Съборна" №1
Работно време: За получаване на удостоверения - всеки работен ден от 9:00 до 17:30 ч.

Правно основание

Закон за туризма - чл. 169, ал. 1

Вписване на заявена промяна в обстоятелствата в Националния туристически регистър относно правоспособни "Планински водачи"

Главна дирекция "Туристическа политика", отдел "Регулиране на туристическите дейности"

Лица за контакт: Даниела Ненкова

Телефон: 02/9046 871, Препоръчваме: тел: 02/9046 895 - Дежурна линия.

Адрес: гр. София 1000, ул. "Съборна" №1

Правно основание:

Закон за туризма – чл. 147, ал. 5.

Изисквания:

Вписване на заявена промяна в обстоятелствата в Националния туристически регистър относно правоспособен "Екскурзовод"

Главна дирекция "Туристическа политика", отдел "Регулиране на туристическите дейности"

Лица за контакт: Даниела Ненкова

Телефон: 02/9046 871, Препоръчваме: тел: 02/9046 895 - Дежурна линия.

Адрес: гр. София 1000, ул. "Съборна" №1

Правно основание:

Закон за туризма – чл. 147, ал. 5.

Процедура.

Вписване на заявена промяна относно вписаните туристически сдружения, туристически информационни центрове, организации за управление на туристическите райони в Националния туристически регистър

Главна дирекция "Туристическа политика", отдел "Стратегическо планиране и продуктова политика в туризма"
Лица за контакт:  Милка Паралска, Миглена Куцева
Телефон:  032/347 510, 032/ 347 530, Препоръчваме: тел: 02/9046 895 - Дежурна линия.
Адрес: гр. Пловдив, ул. "Железарска" №1
Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

Правно основание:

Закон за туризма - чл. 30, ал. 1, чл. 168, ал. 2

Описание

Вписване на заявена промяна в обстоятелствата при промяна на лице извършващо дейност за категоризирани места за настаняване и заведения за хранене и развлечения

Главна дирекция "Туристическа политика", отдел "Регулиране на туристическите дейности"

Лица за контакт: Добри Атанасов, Аделин Младенов, Красимир Шалев

Телефон: 02/9046876; 032/347519; 02/9046871;032/347545; Препоръчваме: тел: 02/9046 895 - Дежурна линия.

Адрес: гр. София, ул. "Съборна" №1
Работно време: За получаване на удостоверения - всеки работен ден от 9:00 до 17:00 ч.

Правно основание:

Закон за туризма;

Издаване на удостоверение за туроператорска и/или туристическа агентска дейност при извършване на дейност само по електронен път

Главна дирекция "Туристическа политика", отдел "Регулиране на туристическите дейности"

Лица за контакт: Елеонора Добрева, Асен Тодоров

Телефон: 02/9046874, 02/9046785, Препоръчваме: тел: 02/9046 895 - Дежурна линия.

Адрес: гр. София, ул. "Съборна" № 1
Работно време: За получаване на удостоверения - всеки работен ден от 9:00 до 17:30 ч.

Правно основание:

ЗАКОН за туризма - чл. 63, ал. 3;

Издаване на удостоверение за туроператорска и/или агентска дейност

Главна дирекция "Туристическа политика", отдел "Регулиране на туристическите дейности"

Лица за контакт: Елеонора Добрева, Асен Тодоров

Телефон: 02/9046874, 02/9046785, Препоръчваме: тел: 02/9046 895 - Дежурна линия.

Адрес: гр. София, ул. "Съборна" № 1
Работно време: За получаване на удостоверения - всеки работен ден от 9:00 до 17:30 ч.

Категоризация на заведения за хранене прилежащо към туристически хижи, туристически спални и туристически учебни центрове

Главна дирекция "Туристическа политика", отдел "Регулиране на туристическите дейности"

Лица за контакт: Даниела Ненкова

Телефон: 02/9046871, Препоръчваме: тел: 02/9046 895 - Дежурна линия.

Адрес: гр. София, ул. "Съборна" №1

Работно време: За получаване на удостоверения - всеки работен ден от 9:00 до 17:30 ч.

 

Правно основание:

ЗАКОН за туризма;

Категоризиране на туристически хижи, туристически спални, туристически учебни центрове

Главна дирекция "Туристическа политика", отдел "Регулиране на туристическите дейности"

Лица за контакт: Даниела Ненкова

Телефон: 02/9046871, Препоръчваме: тел: 02/9046 895 - Дежурна линия.

Адрес: гр. София 1000, ул. "Съборна" №1

Работно време: За получаване на удостоверения - всеки работен ден от 9:00 до 17:30 ч. 

 

Правно основание:

ЗАКОН за туризма; 

Страници

Subscribe to Услуги в туризма