Международна туристическа политика

2017 - Международна година на устойчивия туризъм за развитие

През януари Световната организация по туризъм (СОТ) обяви на официална церемония в Мадрид 2017-а за „Международна година на устойчивия туризъм за развитие“ по решение на Генералната асамблея на ООН.

Стратегия на Европейския Съюз за Дунавския регион

Стратегията за стимулиране на развитието на Дунавския регион е представена на 8-ми декември 2010 г. в документа COM(2010) 715/4 от Европейската Комисия.

Световна организация по туризъм към ООН (UNWTO)

Световната организация по туризъм (СОТ) е специализирана агенция на Организацията на обединените нации и водеща международна организация в областта на туризма. Основните цели на СОТ са подпомагане на устойчивото развитие на туризма, популяризирането му като движещ фактор за икономически растеж и устойчиво развитие, и намаляване на негативното му влияние.

Европейската туристическа комисия

Европейската туристическа комисия (ЕТК) е организация с нестопанска цел със седалище в Брюксел, създадена през 1948 г.   В нея членуват 35 национални туристически организации. Нейната основна дейност е да рекламира и стимулира туризма в Европа като цяло и в частност във всяка отделна страна. Тя подпомага членовете си да обменят информация и да работят в сътрудничество. Също така осигурява на своите партньори актуални туристически данни. Сайтът, чрез който се рекламира европейският туризъм е www.visiteurope.com.

Организация за Черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС)

Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС) е международна регионална икономическа организация на страните от Черноморския регион. Първоначално, тя е инициирана през 1992 г. от Република Турция, като през 1999 г. получава статут на пълноправна международна организация. В момента страни-членки са Албания, Армения, Азербайджан, България, Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Русия, Сърбия, Турция и Украйна.

Централно-европейска инициатива (ЦЕИ)

Централно-европейската инициатива (ЦЕИ) включва 18 страни-членки – Албания, Австрия, Беларус, Босна и Херцеговина, България, Италия, Македония, Молдова, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия, Украйна, Унгария, Хърватия, Черна гора и Чешката република.

Република България е пълноправен член на ЦЕИ от 1 юни 1996 г

Двустранни международни договори в туризма - Европа

Договори с Австрия, Албания, Белгия, Грузия, Гърция, Германия, Испания, Италия, Кипър, Литва, Македония, Малта, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Сан Марино, Сърбия, Словакия, Словения, Турция, Турция и Румъния, Финландия, Франция, Хърватска, Черна гора и Чехия.

Subscribe to Международна туристическа политика