Проекти в процес на изпълнение

Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН в България – второ издание

Проект „Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН в България – второ издание“, финансиран по програма COSME 2014 - 2020 г. на Европейската комисия.

Проект „Културно-туристически ЕДЕН дестинации в България”

25 февруари 2017

Проект „Културно-туристически ЕДЕН дестинации в България” е подаден по покана за набиране на предложения GRO/SME/16/C/071 „Най-добри европейски ЕДЕН дестинации – селекция 2016“ по Програмата за конкурентоспособност на малките и средни предприятия 

Проект за подкрепа на координаторите на Приоритетна област 3 на Дунавската стратегия за периода 2017-2019

25 февруари 2017

Проектът за подкрепа на координаторите на Приоритетна област 3 на Дунавската стратегия за периода 2017-2019 се изпълнява по Транснационалната Програма „Дунав“ 2014-2020 г.

Проект „Дунавска културна платформа – креативни места на 21 век”

24 февруари 2017

Проект „Дунавска културна платформа – креативни места на 21 век” се изпълнява по Транснационална програма „Дунав“ 2014-2020 г.

Проект „Съвместни инициативи за промоция на трансграничния регион България - Турция като атрактивна туристическа дестинация“

24 февруари 2017

Проект „Съвместни инициативи за промоция на трансграничния регион България - Турция като атрактивна туристическа дестинация“ се финансинсира по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България - Турция 2014 - 2020 г., по линия на

Проект „Еко туризъм по Дунав“

23 февруари 2017

Проект „Еко туризъм по Дунав“ се изпълнява в рамките на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020. 

Subscribe to Проекти в процес на изпълнение