Актуално

Публикувана е първа покана за набиране на проектни предложения по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020”

02 февруари 2017

Първата покана за набиране на проектни предложения по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“ стартира на 31 януари 2017 г. с краен срок

ОПРЧР обявява процедура BG05M9OP001-1.019 "Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността"

10 януари 2017

По Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" е отворена за кандидатстване процедура BG05M9OP001-1.019 "Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността".

Стартира нов прием на заявки за обучения и заетост на безработни лица по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020

28 ноември 2016

Агенцията по заетостта обявява прием на заявки по схема „Обучения и заетост за младите хора”, която е насочена към безработни лица до 29 години включително, както и по схема „Обучения и заетост“ – за безработни лица на в

Информационен семинар по Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейския инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014 -2020“

11 октомври 2016

На 8 ноември 2016 г. в град Бургас, Управляващият орган (Министерство на регионалното развитие и публичната администрация на Румъния) заедно с Националния орган (Министерството на регионалното развитие и благоустройството) организ

Стартирана процедура по програма COSME за подпомагане интернационализацията на туристическите оператори

04 май 2016

Отворена е процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: EASME/COSME/2016/007.- "Supporting the internationalisation of EU tourism operators, the promotion of trans-European tourist products and the organisation of B2B matchmaking du

Страници

Subscribe to Актуално