Кариери

МОБИЛНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПО ЧЛ. 81А ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ

08 юни 2017

 

В Информационния портал за мобилност в държавната администрация на 06.06.2017г. е публикувана обява за мобилност на държавен служител при следните условия:

Subscribe to Кариери