Министерството на туризма внася казуса с „Маги тур“ ЕООД в Комисията за регистрация на туроператори и туристически агенти

29 ноември 2017

Документацията за отношенията с клиенти и за дейността на фирма „Маги тур“ ЕООД- Хасково ще бъде разгледана в Експертна комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти (ЕКРТТА), която да изрази становище по дейността на компанията, включена в Националния туристически регистър. 

За това се уточниха експерти на Главна дирекция „Туристическа политика“ в Министерството на туризма на среща днес в София с  Мария Петрова, пълномощник на управителя на фирмата Георги Петров, която е и негова съпруга. Разговорът бе поискан от министерството. Комисията за регистрация е орган към министъра на туризма, който го подпомага при решенията относно  туроператорите и туристическите агенти. 

Ведомството започна проверка на „Маги тур“ ЕООД на 27 ноември, понеделник, когато негови експерти заедно с представители на Комисията за защита на потребителите (КЗП) бяха на място пред офиса на фирмата в Хасково. Причината бе оповестени в медийното пространство жалби от туристи, че техни екскурзии в чужбина не са се състояли или са проведени по други маршрути и с друго времетраене. Експертите установиха, че офисът на „Маги тур“ е затворен. Освен това компанията е в нарушение на Наредбата за дейността на туроператорите и туристическите агенти към Закона за туризма и заради факта, че офисът й се намира не на партер или първи етаж, а на третия етаж в сградата.

Проверка в Националния туристически регистър констатира още, че фирмата има регистрация като туристически агент, а не като туроператор. Според Закона за туризма това й дава право само да продава, но не и да създава туристически пакети. Регистрацията на „Маги тур“ ЕООД е от 2011 г. и удостоверението е издадено от тогавашното Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. На срещата в Министерството на туризма упълномощената Мария Петрова заяви, че не правят собствени туристически пакети, а предлагат продажби на организирани туристически пътувания с обща цена, предоставяни от  туроператори. Тя гарантира, че това ще бъде доказано с документи пред EKPТТА.

По данни, постъпили в министерството, от  КЗП са извършени проверки  на 18 жалби срещу „Маги тур“ от юли 2017 г. насам. 12 от тях са изпратени в прокуратурата, а проверките по останалите не са приключили. КЗП е издала на „Маги тур“ 5 наказателни постановления за последната година на обща стойност 14 500 лв., поясниха още от контролния орган. 

Издадена е и заповед на председателя на КЗП от 31 октомври 2017 г. за налагане на принудителна административна мярка „временно затваряне на туристически обект“ заради установено извършване на туроператорска дейност без нужната регистрация.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon