15 март е Световният ден на правата на потребителите

15 март 2017

На 15 март отбелязваме Световния ден на правата на потребителите, провъзгласен от Общото събрание на ООН. Инициативата поставя фокус върху важността на клиентските права при избора на стоки и услуги, както и върху гражданската нетърпимост към търговската некоректност и нелоялната конкуренция. 

На този ден преди 54 години в емоционална реч президентът Джон Кенеди за пръв път формулира основните права на потребителите – на безопасност, на информация, на избор и на правото да бъдеш чут. По-късно към тях са прибавени още права - да бъдат задоволени основните потребности на потребителите; правото на обезщетение; на образование; на здравословна околна среда. Именно тези осем постулата са залегнали в Правилата за защита на потребителите, приети от ООН. 

С динамичното развитие на глобализацията, цифровизацията и свободата на придвижване на хора и стоки по света защитата на потребителските права придобива все по-голямо значение. Потребителите в Европейския съюз също получават повече правомощия: на образование по въпросите за защитата им, на неподвеждаща реклама, замяна и ремонт на дефектни стоки, договори без неравноправни клаузи, връщане на стоки, безплатна помощ и др., както и на все повече информационни услуги в полза на клиентите.

Сектор туризъм е сред най-важните за глобалното развитие на света и един от отраслите с най-много потребители, които стават все по-взискателни и активни. Туристическата индустрия расте с ускорени темпове през последните десетилетия и стана един от водещите световни социално-икономически отрасли, оцелели в общите кризи. Според прогнозите на Световната организация по туризъм към ООН броят на международните туристи ще продължи да расте с годишен темп от 3.3%  до 2030 г., а през 2015-а са пътешествали около 1,24 милиарда души.

България също е сред страните с най-динамично развиващ се туризъм и с увеличаващи се потребители на този вид услуги. Страната отбелязва нарастващо число български и чуждестранни туристи. По информация от Комисията за защита на потребителите техните права се спазват все по-отговорно от бизнеса, а числото на административните нарушения в сектора отчита трайно понижение. Националният статистически институт на България огласи, че през 2016 г. в местата за настаняване с поне 10 легла в страната са отседнали около 7, 2 млн. души, което е с над 14% повече от 2015, а приходите от тези нощувки са приблизително с 19% повече в сравнение с по-миналата година. Според НСИ през 2016 г. у нас са функционирали общо 3 331 места за настаняване с поне 10 легла.  

2016 г. отбеляза рекорди в историята на българската туристическа индустрия. По данни на Националния статистически институт общият брой посещения на чуждестранни туристи в България през миналата година бе 8 251 995, което е над 16% ръст спрямо 2015 г. (над 1,1 млн. посещения повече), като на почти всички генериращи пазари са реализирани ръстове. Много добри са и приходните данни през 2016-а. Приходите от международен туризъм в текущата сметка на платежния баланс по сведения на БНБ възлизат на близо 3,3 млрд. евро, което е с около 16% повече в сравнение с 2015 г.

Тези факти доказват, че все повече туристи избират България като място за почивка и пътешествия, защото могат да открият тук не само прекрасни природни и културно-исторически забележителности, но също сигурно пребиваване и лоялни услуги. Ранните записвания и по-високият брой планирани полети до България очертават още по-успешни показатели и през настоящата година, която Световната организация по туризъм към ООН обяви за Международна година на устойчивия туризъм за развитие. 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon