Европейската туристическа комисия

Европейската туристическа комисия (ЕТК) е организация с нестопанска цел със седалище в Брюксел, създадена през 1948 г.   В нея членуват 35 национални туристически организации. Нейната основна дейност е да рекламира и стимулира туризма в Европа като цяло и в частност във всяка отделна страна. Тя подпомага членовете си да обменят информация и да работят в сътрудничество. Също така осигурява на своите партньори актуални туристически данни. Сайтът, чрез който се рекламира европейският туризъм е www.visiteurope.com.

Република България е член на организацията от 1993 г.

Структурата й се състои от: Президент, 3 Вицепрезиденти, Борд на директорите, Председател на Работна група за изследване на пазара (Market Intelligence Group) и Председател на Мрежата за технология и маркетинг (Marketing & Technology Network).

ЕТК оперира в Европа и на 4 основни презокеански пазара – Бразилия, Канада, Китай и САЩ. Те са обединени в т.нар Оперативна група (ЕТС Operations Group) и се ръководят от избран председател. Основното им задължение е съставянето на ежегодна програма за реклама на Европа, планирането на бюджет и осъществяването на контакти с местни индустрии.

ЕТК изцяло се финансира от своите членове.

За повече информация: http://www.etc-corporate.org/