Организация за Черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС)

Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС) е международна регионална икономическа организация на страните от Черноморския регион. Първоначално, тя е инициирана през 1992 г. от Република Турция, като през 1999 г. получава статут на пълноправна международна организация. В момента страни-членки са Албания, Армения, Азербайджан, България, Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Русия, Сърбия, Турция и Украйна.

ЧИС подпомага и координира регионалното сътрудничество в широк спектър от области – туризъм, търговия, банково дело, комуникации, енергетика, транспорт, земеделие, здравеопазване, опазване на околната среда, борба с организираната престъпност и др. На 15 ноември 2010 г. в Атина, Гърция, беше приета Декларация на министрите, отговарящи за туризма в държавите членки на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество. ОЧИС е приела още две декларации за развитие и сътрудничество в сектора на туризма – през 2002 и 2005 г.

За повече информация: http://www.bsec-organization.org/aoc/Tourism/Pages/information.aspx