Световна организация по туризъм към ООН (UNWTO)
 

Световната организация по туризъм (СОТ) е специализирана агенция на Организацията на обединените нации и водеща международна организация в областта на туризма. Основните цели на СОТ са подпомагане на устойчивото развитие на туризма, популяризирането му като движещ фактор за икономически растеж и устойчиво развитие, и намаляване на негативното му влияние. Насърчава се прилагането на Глобалния етичен кодекс, образование и обучение в областта на туризма, като по този начин туризма става част от инструментариума за постигане на "Целите на хилядолетието" на ООН.

Текущите проекти на организацията са:

  • Консултативно звено по туризъм и био-разнообразие – предоставя консултантски услуги по запитване на страните-членки относно различни въпроси свързани с био-разнообразието като част от устойчивото развитие на туризма.
  • Справочник за рационално използване на електроенергията в хотелите – наръчник за енергийна ефективност и ефикасност в хотелиерския бизнес.
  • Защита на децата – кампания за непримиряване на обществото и туристическата  индустрия с толерирането на експлоатацията на деца във всичките и форми.
  • Пътят на коприната – проект на СОТ обединяващ 28 страни в това число и България, който дава нови възможности за разширяване на пазарите и развитието на туристическия продукт, чрез сътрудничество с останалите страни-членки.
  • Устойчив туризъм – инициатива за намаляване на бедността (ST-EP) -  насърчава намаляването на бедността чрез предоставяне на помощ за проекти за устойчиво развитие. Фокусира се върху дейности, които да са насочени към намаляване на бедността и създаване на работни места за хората, живеещи с по-малко от един долар на ден.
  • Турком – представлява съществена част от глобалната политика на Световната организация по туризъм за заздравяване на комуникацията между Националните туристически организации и медиите. Съвместните усилия и конструктивна комуникация могат да повлияят върху положителния растеж и допринесат за по - добро бъдещо развитие на една от най-големите индустрии - туризма.

Световният ден на туризма се чества ежегодно на 27 септември. Темата за 2013 г. е "Туризмът и водата: защита на нашето общо бъдеще". Темата подчертава нарастващата роля на туризма в по-ефективното ползване на водните ресурси и достъпа до тях. Събитието има за цел да отговори на глобалните предизвикателства, очертани в Целите за развитие на хилядолетието.

За повече информация относно структурата на СОТ и участието на България в управителните органи на организацията натиснете тук.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на туризма
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 130169256
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg