Проекти изпълнявани от МТ като директен бенефициент по ОП "Регионално развитие" 2007 – 2013 г.
 

Проекти, изпълнявани от Министерство на туризма (МТ) като директен бенефициент по ОП "Регионално развитие" 2007-2013 г., по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.3-01/2008 "Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване":

Име на проекта

Прогнозна стойност, в лв.
1 "Маркетингови проучвания и оценка на ефективността на националния маркетинг" (приключил) 4 315 360
2 "Интегрирани рекламни кампании на българския туристически продукт в Германия, Великобритания и Русия" (приключил) 7 960 800
3 "Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в Република България" (приключил) 5 432 600
4 "Изработка и разпространение на рекламно-информационни материали за промоция на България, като туристическа дестинация" (приключил) 7 897 580
5 "Мултимедиен каталог на туристически обекти и електронен маркетинг на дестинация България" (приключил) 6 411 440
6 "Провеждане на целогодишна рекламна кампания на дестинация България по водещи паневропейски телевизионни канали" (приключил) 7 501 480
7 "Създаване на мрежа от туристически информационни центрове (ТИЦ), функциониращи въз основа на единни стандарти" (приключил) 637 020
8 "Разработване на стратегия за бранд "България" и въвеждане на практика на интегриран и последователен бранд мениджмънт" (приключил) 2 822 900
9 "Стимулиране на качеството и устойчивото развитие на туристическите предприятия" (приключил) 494 028
10 "Маркетингови проучвания, анализи и методики и оценка на ефективността на националния маркетинг, изготвяне и актуализиране на стратегии" 2 199 866
11 "Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в Република България" 3 150 000
12 "Провеждане на целогодишна рекламна кампания на България по водещи паневропейски телевизионни канали" 6 280 560
13 "Интегрирани комуникационни кампании за България на целеви пазари" 7 282 374
14 "Участие на България на специализирани борси и изложения и организиране на опознавателни турове за туроператори и туристически агенции" 1 577 523

Рекламна кампания на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма за пазар Великобритания, по Проект "Интегрирани рекламни кампании на българския туристически продукт в Германия, Великобритания и Русия"

Брошура "Системи за доброволно сертифициране на качеството и устойчивото развитие на туризма" по проект "Стимулиране на качеството и устойчивото развитие на туристическите предприятия"

Основни резултати от изследванията в първа фаза, по Проект "Разработване на бранд "България" продуктови и регионални брандове и въвеждане на интегриран бранд мениджмънт“

Презентация "Брандинг на туристическа дестинация какво е бранд и какво не е бранд", по Проект "Разработване на бранд "България", продуктови и регионални брандове и въвеждане на интегриран бранд мениджмънт"

Насоки към стратегията за бранд "България" по Проект "Разработване на бранд "България" продуктови и регионални брандове и въвеждане на интегриран бранд мениджмънт“

Концепция за статута, организацията и дейността на ТИЦ в България и формирането на национална мрежа от ТИЦ, изготвена в резултат от изпълнението на Дейност 1 "Актуализиране и допълване на анализа за съвременното състояние и проблемите на ТИЦ в България и опита на други страни в развитието на ТИЦ", по Проект "Създаване на мрежа от туристически информационни центрове (ТИЦ), функционираща въз основа на единни стандарти"

Във връзка с изпълнението на проект "Създаване на мрежа от туристически информационни центрове (ТИЦ), функциониращ въз основа на единни стандарти" е изготвен "Наръчник за работа на туристическите информационни центрове в България" (с приложения), който ще бъде представен на седем регионални срещи в периода 22.04-08.05.2014 г.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
Пишете ни
Министерство на туризма
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 130169256
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg