Хисар

Местоположение и обща информация

Община Хисар е разположена върху южните склонове на Същинска Средна гора и най- северните части на Горнотракийската низина. Oтстои на 30 км от Областния център град Пловдив.

Транспортната обвързаност на община Хисар с националната мрежа се осъществява от близостта на автомагистрала “Тракия” /20 км/, подбалканската жп линия, подбалканския първокласен републикански път /25 км/, първокласен републикански път Пловдив - Карлово и жп отклонението от линията Пловдив - Карлово. През територията на общината преминават пътища от ІІ, ІІІ и ІV клас, осъществяващи междуселищни връзки вътре в общината, както и със съседни общини.

Благодарение на уникалното съчетание на природни условия и ресурси, лечебни минерални води, запазената чиста околна среда, богатото културно историческо наследство, приоритетно развитие в икономиката на общината е получил туризма. 

Разстояние до:

 • Летище София – 159 км
 • Летище Варна – 387 км
 • Летище Бургас – 285 км

Минерални води

Това е най-голямото и важно находище по тази дестинация известно от дълбока древност и използвано непрекъснато в миналото и сега. Водите намират път по разломни нарушения на границата между гранитите и залягащите върху тях неогенски материали, покрити от пролувиално-делувиални отложения. Естествените извори са били 20 на брой, групирани в две зони Към западната се отнасят изворите Чулуджа, Хавуз, Момина сълза, Кюпчез, Индес и Чобанското изворче. Към източната група са Момина баня, Кюнка, Парилките, Пепеляшка, Вълкови извори, Самодивското кладенче, Чаир баня, Мътилките, извора в с. Миромир. Съвременното каптиране на някои от изворите започва през 1932 – 1936 г. Част от каптажите сравнително плитко достигат до гранитни скали. Сондажните проучвания в района на находище Хисаря започват през 1959 г. В периода 1959-1963 г. са прокарани 4 сондажа и продължават в периода 1965-1967 г. с нови четири сондажа. Дълбочината им е от 303 m до 691 m. Почти всички сондажи разкриват в дълбочина водоносни зони, като на самоизлив изтичат термални води с различни температури и водни количества.

Естествени лечебни фактори:

Климат –  преходно-континентален с мека зима, рано настъпваща сравнително топла пролет,  горещо и  сухо лято,  топла, суха и продължителна есен.

Температури: м.януари-среднодневни минимум -1⁰С и максимум + 5⁰С;

м.юли-среднодневни минимум +17⁰С и максимум + 28⁰С.            

Средни валежи през м.януари 38 mm и през м. юли - 66 mm.    

Най-изразени валежи през  м. май 107 mm.

Минерална вода:

Момина баня - гореща (52⁰С), рН 9,1 с обща минерализация  0,27 g/l, съдържаща  хидрокарбонатни, сулфатни, натриеви и флуорни йони;  метасилициева киселина в колоидално състояние. Газове-сероводород, радон.

Момина сълза – хипертермална  (44⁰С), рН 8,8 с обща минерализация  0,23 g/l, съдържаща  хидрокарбонатни, сулфатни, натриеви и флуорни йони;  метасилициева киселина в колоидално състояние. Газове- радон.

В курорта може да се провежда профилактика и балнео лечение  при хронични заболявания на:

опорно-двигателния апарат:

 • дегенеративни ставни заболявания -артрити, артрозоартрити, периартрити и др.; възпалителни ставни заболявания в стадий на ремисия –  ревматоиден артрит, болест на Бехтерев и др.
 • ортопедични и травматологични – миозити, тендинити,
 • бурсити, следфрактурни състояния, след травматични състояния на връзки, стави и мускули, след алопластика на става и др.
 • заболявания на гръбначния стълб: спондилити, спондилартрити, дискова болест, гръбначни изкривявания и др.
 • периферната нервна система – неврити, радикулити,плекс
 • метаболитни заболявания – захарен диабет, подагра;
 • женска и мъжка полова система;
 • дерматологична патология и др.

Водата е показана и за профилактика и питейно балнеолечение при хронични бъбречни, стомашно-чревни, жлъчно-чернодробни и метаболитни заболявания в компенсирано функционално състояние.

Места за настаняване и сертифицирани балнеолечебни (медикъл спа), СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове

https://ntr.tourism.government.bg/CategoryzationAll.nsf/mn.xsp
https://ntr.tourism.government.bg/CategoryzationAll.nsf/spa.xsp

Съпътстващи туристически атракции

Археологическите обекти в Община Хисаря са основната културно-историческа атракция. С преимуществено значение за този вид туризъм е основаният от император Диоклециан през 293 г. римски град Диоклецианополис. Добре запазени и експонирани са крепостната стена, римските терми, обществени сгради, базилики и късно-римска семейна грабница. През 1976 г. укрепената част на римския град е обявена за Национален Археологически резерват. Крепостгната стена на римския град Диоклецианополис с всички нейни елементи - куртини, кули, крепостни стълби и порти е най-добре запазената късноантична крепост на Балканския полуостров и в Европа. Тя е дълга 2327 м и обгражда площ от 30 ха. На места нейната височина достига до 11 м., а южната порта „Камилите”, която е придобила емблематичност на съвременния град Хисаря се извисява на 13 м.             

Термоминералното находище е определило още от древни времена лечебно възстановителния характер на римския град Диоклецианополис. Твърде интересен е римският балнеокомплекс в парк „Момина сълза”, който е бил изграден на това място през втората половина на ІІІ в. Със своите добре запазени помещения, които във височина достигат до 4,5 м., басейни, канали и водопроводи той е представлявал римски SPA комплекс.

Амфитеатърът е бил едно от най-посещаваните и любими места за гражданите през римската епоха. Необходимостта от изграждането на амфитеатър в римския град Диоклецианополис е продиктувана от основната функция, характерна за града през античността-балнеолечението. От амфитеатъра на Диоклецианополис са разкрити арената, главният вход, над който се е намирала официалната ложа и част от обслужващите помещения.

Известната „Хисарска римска гробница” е от типа на вкопаните гробници. Със своя великолепен интериор (стенописи и подова мозайка) тя е единствената по рода си от този период гробница, намирани досега в България.

През 2000-2001г. е разкрит тракийски култов център в село Старосел, датиращ от края на V в. и началото на ІV в. пр.н.е. Той е най-големият запазен тракийски царски комплекс в Югоизточна България. Със своята монументалност и богато царско погребение, със златни и сребърни накити, бойни доспехи и рисувани керамични съдове, храмът е притегателна точка за масови посещения.

Възможности за съчетание с културно-историческите дестинации

Възможности за съчетание с винено-кулинарните дестинации