Красново

Местоположение и обща информация

Курортът е разположен в подножието на южните склонове на Средна гора на 361 m. н.м.в., на 30 км югозападно от гр. Хисар.

Транспортната обвързаност на община Хисар с националната мрежа се осъществява от близостта на автомагистрала “Тракия” /20 км/, подбалканската жп линия, подбалканския първокласен републикански път /25 км/, първокласен републикански път Пловдив - Карлово и жп отклонението от линията Пловдив - Карлово. През територията на общината преминават пътища от ІІ, ІІІ и ІV клас, осъществяващи междуселищни връзки вътре в общината, както и със съседни общини.

Разстояние до:

 • Летище София – 160 км
 • Летище Варна – 392 км
 • Летище Бургас – 290 км

Минерални води

Хидротермалното находище Красново е известно от много отдавна и е образувано в гранитни скали, покрити от плиоценски глини с пясъчни прослойки в тях. Първоначално са съществували само два естествени извора, разположени на 120 m един от друг. През 1958-1961 г. се провежда сондиране в района, като са прокарани 4 сондажа. Само два от тях, с дълбочина 160 m и 310 m, имат практическо значение като източници на термална вода. По време на сондирането водата в каптажа е намаляла на, но след затварянето на сондажите и поставянето им на кранов режим, тя отново се е увеличила.

Естествени лечебни фактори:

Климат –  преходно-континентален с мека зима, рано настъпваща сравнително топла пролет,  горещо лято,  топла, суха и продължителна есен.

Температури: м.януари-среднодневни минимум -1⁰С и максимум + 5⁰С;

м.юли-среднодневни минимум +17⁰С и максимум + 28⁰С.            

Средни валежи през м.януари 38 mm и през м. юли - 66 mm.

Най-изразени валежи през  м. май 107 mm.

Минерална вода - гореща (56⁰С), рН 9,1 с обща минерализация  0,33 g/l, съдържаща  сулфатни, хидрокарбонатни, натриеви и флуорни йони;  метасилициева киселина в колоидално състояние. Газове-сероводород, радон.

В курорта може да се провежда профилактика и балнео лечение  при хронични заболявания на:

опорно-двигателния апарат:

 • дегенеративни ставни заболявания -артрити, артрозоартрити, периартрити и др.; възпалителни ставни заболявания в стадий на ремисия –  ревматоиден артрит, болест на Бехтерев и др.
 • ортопедични и травматологични – миозити, тендинити,
 • бурсити, следфрактурни състояния, след травматични състояния на връзки, стави и мускули, след алопластика на става и др.
 • заболявания на гръбначния стълб: спондилити, спондилартрити, дискова болест, гръбначни изкривявания и др.
 • периферната нервна система – неврити, радикулити,плекс
 • метаболитни заболявания – захарен диабет, подагра;
 • женска и мъжка полова система;
 • дерматологична патология и др.

Водата е показана и за профилактика и питейно балнеолечение при хронични бъбречни, стомашно-чревни, жлъчно-чернодробни и метаболитни заболявания в компенсирано функционално състояние.

Места за настаняване и сертифицирани балнеолечебни (медикъл спа), СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове

https://ntr.tourism.government.bg/CategoryzationAll.nsf/mn.xsp
https://ntr.tourism.government.bg/CategoryzationAll.nsf/spa.xsp

Съпътстващи туристически атракции

Западна крепостна порта

Намира се до съвременната баня „Русалка”. Съхранена е в оригинал до наши дни. Единственото място от укрепителната система на римския град Диоклецианополис, където може да се види оригиналната лицева зидаря от крепостната стена. Запазената височина на портата е 10 м.

Римска представителна обществена сграда 

Намира се в парк „Момина сълза”. Разкрити са 5 големи помещения с масивна сводова конструкция. Единствената римска сграда в Хисаря със запазени зидове от втори етаж. Датира се от началото на IV в.

Римски терми 

Разположени са в парк „Момина сълза”. На отделни места са запазени почти до покрив. Те са едни от малкото известни термални римски бани в Европа. Целият комплекс обхваща 3000 кв.м. площ. Построени са през втората половина на III в.

Римски амфитеатър 

Намира се в непосредствена близост до минералния извор „Момина сълза”. Първоначално той е използван за провеждане на гладиаторските борби, но след приемане на християнството за официална религия в Римската империя през 313 г. неговата функция е променена в циркус – съоръжение за спортни състезания и борби с животни. Изцяло е запазена арената на амфитеатъра. Амфитеатърът на Диоклецианополис е построен в самия край на III в. Той е най-късният известен досега римски амфитеатър. Макетът на амфитеатъра се намира в градския Археологически музей.

Археологическият музей се намира в центъра на града. Състои се от археологическа експозиция и постоянна етнографска изложба. Общият фонд от експонати наброява 4276 единици.

Възможности за съчетание с културно-историческите дестинации

Възможности за съчетание с винено-кулинарните дестинации