За обществено обсъждане

Проект на наредба за за сертифициране на „Балнеолечебен (медикъл СПА) център“, „СПА център“, „Уелнес център“ и „Таласотерапевтичен център“

25 юни 2019

Министерство на туризма публикува за обществено обсъждане НАРЕДБА за условията и реда за сертифициране на „Балнеолечебен (медикъл СПА) център“, „СПА център“, „Уелнес център“ и „Таласотерапевтичен център“.

За Обществено обсъждане

Обществено обсъждане на Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечение и реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране действието и прекратяване на категорията.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНЦЕСИИТЕ

20 февруари 2019

Министерството на туризма публикува за обществено обсъждане Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за концесиите.

 

Обществено обсъждане на Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие

08 август 2018

Министерството на туризма публикува за обществено обсъждане Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Страници

Subscribe to За обществено обсъждане