За обществено обсъждане

Обществено обсъждане на Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие

08 август 2018

Министерството на туризма публикува за обществено обсъждане Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма

19 юли 2018

Удължава се срока за провеждане на общественото обсъждане на публикувания на 21.05.2018 г. проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма - вместо до 09.07.2018 г., до 02.08.2018 г.

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма

30 декември 2016

Министерството на туризма публикува за обществено обсъждане Проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за туризма.

Страници

Subscribe to За обществено обсъждане