Регистър на Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на служители от администрацията на МТ

22 август 2018

Регистър на декларации по чл. 35 от Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на служители от администрацията на МТ

 

Име

Длъжност

№ и дата на подаване

Вид Декларация

Златина Маринова Николова

Главен експерт в отдел ЧРАИО, дирекция АПОЧР

ДН1-1/02.05.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Николай Илков Вълчев

Държавен експерт в отдел Методология, дирекция УМП

ДН1-2/09.05.2018 г.

ДИИ2-35/21.05.2018 г.

ДН3-34/17.05.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 1

по чл. 35, ал. 1, т. 2

по чл. 35, ал. 1, т. 3

Милка Христова Нанова

Директор на дирекция ППТ

ДИИ2-3/09.05.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Антоанета Маринова Ангелова

Главен експерт в отдел ЧРАИО, дирекция АПОЧР

ДИИ2-4/10.05.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Лазарина Иванова Тотова

Главен експерт в отдел ЧРАИО, дирекция АПОЧР

ДИИ2-5/10.05.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Мая Ненкова Никовска

Началник на отдел РТД, ГДТП

ДИИ2-6/10.05.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Камелия Андонова Андонова

Главен юрисконсулт в отдел РТД, ГДТП

ДИИ2-7/10.05.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Цветелина Николаева Николова-Георгиева

Главен експерт в отдел ККД, дирекция УМП

ДИИ2-8/10.05.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Георги Иванов Панчев

Началник на отдел ЧРАИО, дирекция АПОЧР

ДИИ2-9/10.05.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Златка Ангелова Илкова

Държавен експерт в дирекция МРИТ

ДИИ2-10/10.05.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Ивайла Богомилова Карадимова

Младши експерт в дирекция МРИТ

ДИИ2-11/10.05.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Емилия Костадинова Иванова

Главен специалист в дирекция ФУС

ДИИ2-12/11.05.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Мирослава Веселинова Мачева

Началник на отдел "Методология", дирекция УМП

ДИИ2-13/11.05.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Станка Иванова Илиева

Директор на дирекция ФУС

ДИИ2-14/11.05.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Кристиана Тенчева Лозанова

Младши експерт в отдел АПТИС, ГД ТП

ДИИ2-15/11.05.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Юлия Страхилова Гъркова

Старши експерт в дирекция ФУС

ДИИ2-16/11.05.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Иван Богданов Иванов

Главен експерт в дирекция ФУС

ДИИ2-17/14.05.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Мария Енева Йочева

Главен експерт в дирекция ВОП

ДИИ2-18/14.05.2018 г.

ДИИ2-18/08.06.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Радостина Валериева Мирева

Младши експерт в дирекция МРИТ

ДИИ2-19/14.05.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Таня Миткова Динева

Главен експерт в дирекция МРИТ

ДИИ2-20/14.05.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Албена Николаева Методиева

Директор на дирекция МРИТ

ДИИ2-21/14.05.2018 г.

ДИИ2-21/13.06.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Евелина Михайлова Панева

Старши експерт в отдел ККД, дирекция УМП

ДИИ2-22/14.05.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Катя Лозанова Първанова

Главен експерт в дирекция ППТ

ДИИ2-23/14.05.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Гергана Григорова Ракова

Държавен експерт в дирекция ППТ

ДИИ2-24/14.05.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Добромир Велчев Добрев

Главен специалист в дирекция ППТ

ДИИ2-25/14.05.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Гергана Стефчова Нейкова

Държавен експерт в дирекция УМП

ДИИ2-26/14.05.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Мариана Ангелова Узунова-Дженкова

Главен юрисконсулт  в отдел ПДОП, дирекция АПОЧР

ДИИ2-27/15.05.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Георги Йорданов Георгиев

Главен специалист в дирекция ППТ

ДИИ2-28/15.05.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Даниела Ангелова Ненкова

Държавен експерт, ГД "ТП", отдел РТД

ДИИ2-29/15.05.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Иван Иванов Живков

Финансов контрольор

ДИИ2-30/16.05.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Любомир Борисов Андреев

Главен специалист в дирекция ФУС

ДИИ2-31/16.05.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Диана Николова Димитрова

Главен специалист, отдел РТД, ГД "ТП"

ДИИ2-32/17.05.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Ваня Минчева Велкова

Старши инспектор ГД ТП

ДИИ2-33/17.05.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Георги Димитров Мутафчиев

Главен експерт в отдел ККД, дирекция УМП

ДИИ2-36/23.05.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Радиана Стефанова Симеонова-Йонова

Главен експерт в отдел "Методология", дирекция УМП

ДИИ2-37/23.05.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Емилия Йорданова Митова

Главен счетоводител, дирекция ФУС

ДИИ2-38/25.05.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Георги Алипиев Георгиев

Държавен експерт в дирекция МСИОТ

ДИИ2-39/28.05.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Никола Веселинов Маневски

Старши експерт в дирекция МРИТ

ДИИ2-40/29.05.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Теменужка Петрова Попова

Държавен експерт в отдел ККД, дирекция УМП

ДИИ2-41/30.05.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Юлиян Яворов Миланов

Старши експерт в дирекция МСИОТ

ДИИ2-42/01.06.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Десислава Стоянова Горова

Главен юрисконсулт в отдел ПДОП, дирекция АПОЧР

ДИИ2-43/01.06.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Ралица Димитрова Илиева

Младши експерт в отдел ККД, дирекция УМП

ДИИ2-44/01.06.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Ивелин Василев Славов

Директор на дирекция АПОЧР

ДИИ2-45/04.06.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Екатерина Емилова Дацова

Директор на дирекция УМП

ДИИ2-46/04.06.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Златина Димова Лютова

Младши експерт, дирекция МСИОТ

ДИИ2-47/05.06.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Венцислав Кирилов Терзийски

рък. звено "Вътр. одит"

ДИИ2-48/05.06.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Йонка Георгиева Евтимова

държавен инспектор

ДИИ2-49/05.06.2018 г.

ДН1-126/19.02.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Милка Иванова Паралска

главен експерт ГДТП отдел СПППТ

ДИИ2-50/05.06.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Аделин Здравков Младенов

главен експерт, отдел РТД, ГДТП

ДИИ2-51/05.06.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Миглена Ивайлова Куцева

старши експерт, отдел СПППТ, ГДТП

ДИИ2-52/05.06.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Красимир Григоров Шалев

младши експерт, отдел СПППТ, ГДТП

ДИИ2-53/05.06.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Цветелина Антонова Вълкова

младши експерт, отдел СПППТ, ГДТП

ДИИ2-54/05.06.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Венелина Въткова Червенкова

началник на отдел СПППТ, ГДТП

ДИИ2-55/05.06.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Савина Танева Недялкова

държавен експерт, отдел СПППТ, ГДТП

ДИИ2-56/05.06.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Добри Колев Атанасов

Главен експерт в отдел РТД към ГД "ТП"

ДИИ2-57/05.06.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Емилия Момчилова Цветкова

Старши експерт в дирекция МСИОТ

ДИИ2-58/05.06.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Маринела Юриева Христова

Главен експерт в дирекция МСИОТ

ДИИ2-59/06.06.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Златина Маринова Николова

Главен експерт в отдел ЧРАИО, дирекция АПОЧР

ДИИ2-60/06.06.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Георги Юриев Чешитев

Юрисконсулт в отдел АПТИС,ГД ТП

ДИИ2-61/06.06.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Мария Василева Луднева

Главен юрисконсулт в отдел ПДОП, дирекция АПОЧР

ДИИ2-62/06.06.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Адреана Христова Каишева

началник на отдел АПТИС, ГД ТП

ДИИ2-63/06.06.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Борис Бончев Бонев

младши експерт, дирекция МРИТ

ДИИ2-64/06.06.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Елеонора Величкова Добрева

държавен експерт в отдел РТД, ГД ТП

ДИИ2-65/06.06.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Асен Тодоров Тодоров

Главен експерт в дирекция ППТ

ДИИ2-66/06.06.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Лиляна Василева Кирчева-Арсова

Главен директор на Главна дирекция "Туристическа политика"

ДИИ2-67/06.06.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Красимира Николаева Карчева

Началник на отдел ПДОП, дирекция АПОЧР

ДИИ2-68/06.06.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Петър Христов Градинаров

Младши експерт в отдел АПТИС, ГД ТП

ДИИ2-69/06.06.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Марио Евмениев Иванов

Главен експерт в отдел ЧРАИО, дирекция АПОЧР

ДИИ2-70/06.06.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Василка Миткова Цанева

Главен юрисконсулт в отдел ККД, дирекция УМП

ДН1-100/20.08.2018 г.

ДИИ2-71/06.06.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 1

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Пламен Владимиров Бакалов

Главен специалист в дирекция МСИОТ

ДИИ2-72/06.06.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Руслан Тимерфаязович Нургалиев

Старши експерт в отдел АПТИС, ГД ТП

ДИИ2-73/07.06.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Димитър Веселинов Димитров

Главен експерт в отдел ПДОП, дирекция АПОЧР

ДИИ2-74/07.06.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Лилия Панкова Зерлиева

старши експерт -юрист, дирекция МСИОТ

ДИИ2-75/07.06.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Стоянка Любенова Танева

Главен юрисконсулт в отдел ПДОП, дирекция АПОЧР

ДИИ2-76/07.06.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Зорница Димова Кондакова

държавен експерт, отдел Методология, дирекция УМП

ДИИ2-77/07.06.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Моника Илиева Димова

Съветник

ДИИ2-78/07.06.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Магдалена Николаева Зашева

Младши експерт в отдел "Методология", дирекция УМП

ДИИ2-79/07.06.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Сюзан Махер Радуан

Младши експерт в отдел "Методология", дирекция УМП

ДИИ2-80/07.06.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Ани Хараламбиева Хараламбиева

Държавен експерт в дирекция МРИТ

ДИИ2-81/07.06.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Дария Младенова Виткинова

Главен експерт в дирекция ВОП

ДИИ2-82/07.06.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Даниела Сашова Цанова

Старши юрисконсулт, отдел ПДОП, дирекция АПОЧР

ДИИ2-83/07.06.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Десислава Божидарова Методиева

главен експерт, дирекция ФУС

ДИИ2-84/07.06.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Антоанета Иванова Чолакова

старши експерт, отдел СПППТ, ГДТП

ДИИ2-85/07.06.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Николета Цветанова Цветкова

главен експерт, дирекция ВОП

ДИИ2-86/07.06.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Силвия Любенова Грозданова

Старши експерт в дирекция ФУС

ДИИ2-87/07.06.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Любомир Стефанов Сираков

държавен експерт в дирекция ППТ

ДИИ2-88/08.06.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Мария Валентинова Офицерова

Главен експерт в ТЗ Велико Търново, ГД ТП

ДИИ2-89/08.06.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Юлия Иванова Атанасова

Главен експерт в дирекция МРИТ

ДИИ2-90/08.06.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Пламена Емилова Николова

Старши експерт в дирекция МРИТ

ДИИ2-91/08.06.2018 г.

ДН1-120/30.01.2019 г.

ДИИ2-129/01.03.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

по чл. 35, ал. 1, т. 1

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Божидара Евгениева Илиева

главен експерт, дирекция ППТ

ДИИ2-92/08.06.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Ралица Симеонова Даскалова-Стаменова

Директор на дирекция ВОП

ДИИ2-93/08.06.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Катя Георгиева Жекова

Главен експерт в дирекция МСИОТ

ДИИ2-94/08.06.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Деница Димитрова Германова

Парламентарен секретар

ДИИ2-95/08.06.2018 г.

ДИИ2-95/20.06.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Ивайло Иванов Петков

Директор на дирекция "МСИОТ"

ДИИ2-96/08.06.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Стоян Иванов Венчев

Главен специалист в дирекция ППТ

ДН1-97/12.06.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Радина Любомирова Хаджиева

Младши експерт в отдел РТД, ГД ТП

ДН1-98/02.07.2018 г.

ДИИ2-104/04.10.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 1

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Иван Людмилов Иванов

Главен специалист в дирекция ППТ

ДН1-99/18.07.2018 г.

ДН1-101/27.08.2018 г.

ДИИ2-106/09.10.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 1

по чл. 35, ал. 1, т. 1

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Алиса Людмилова Георгиева Главен специалист отдел ППТ, ГДТП

ДН1-102/25.09.2018 г.

ДИИ2-105/08.10.2018 г.

ДН1-111/14.11.2018 г.

ДИИ2-113/19.11.2018 г.

ДН1-118/02.01.2018 г.

ДИИ2-121/31.01.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 1

по чл. 35, ал. 1, т. 2

по чл. 35, ал. 1, т. 1

по чл. 35, ал. 1, т. 2

по чл. 35, ал.1, т.1

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Силвия Трифонова Дончева  Държавен експерт дирекция МСИОТ

ДН1-103/01.10.2018 г.

ДИИ2-107/31.10.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 1

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Стефан Антониев Даскалов Главен експерт дирекция ППТ

ДН1-108/12.11.2018 г.

ДИИ2-116/10.12.2018 г.

по чл.35, ал.1 , т.1

по чл.35, ал.1, т.2

Антоанета Петкова Трънтова Главен експерт в отдел ЧРАИО

ДН1-109/13.11.2018 г.

ДИИ2-110/13.11.2018 г.

ДН1-131/11.03.2019 г.

по чл.35, ал.1 , т.1

по чл. 35, ал. 1, т. 2

по чл.35, ал.1 , т.1

Мария Велева Мрънкова Главен експерт дирекция ППТ

ДН1-112/19.11.2018 г.

ДИИ2-114/26.11.2018 г.

по чл.35, ал.1 , т.1

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Цветанка Борисова Тричкова Главен специалист в дирекция ФУС

ДН1-115/03.12.2018 г.

ДИИ2-117/28.12.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.1

по чл. 35, ал. 2, т. 2

Елвира Огнянова Мишева Държавен експерт в дирекция МСИОТ

ДН1-119/07.01.2019 г.

ДИИ2-124/06.02.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.1

по чл. 35, ал. 2, т. 2

Галя Кирилова Генева Главен експерт в дирекция АПОЧР

ДН1-122/01.02.2019 г.

ДИИ2-128/27.02.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.1

по чл. 35, ал. 2, т. 2

Христо Бойков Йорданов Старши експерт в дирекция МРИТ

ДН1-125/11.02.2019 г.

ДИИ2-130/05.03.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.1

по чл.35, ал.2, т.2

Боряна Страхилова Петрова Държавен експерт в дирекция УМП

ДН1-127/25.02.2019 г.

ДИИ2-132/19.03.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.1

по чл.35, ал.2, т.2

Божидара Енчева Чуфарличева Главен експерт в дирекция АПОЧР

ДН1-133/27.03.2019 г.

ДИИ2-134/27.03.2019 г.

 

по чл.35, ал.1, т.1

по чл.35, ал.2, т.2

Антоанета Петкова Трънтова Главен експерт в дирекция АПОЧР ДДИ2-135/08.04.2019 г. по чл.35, ал.2, т.2
Диана Николова Димитрова главен специалист в отдел САПТ, дирекция ТП ДИИ2 -136 / 10.04.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2

Иван Иванов Живков

финансов контрольор

ДИИ2 -137/  10.04.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Евелина Михайлова Панева

старши експерт в отдел ККД, дирекция УМП

ДИИ2 -138/ 11.04.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Емил Богомилов Чолаков Главен експерт в дирекция УМП

ДИИ2-139/11.04.2019 г.

ДН1-146/18.04.2019 г.

по чл.35, ал.2, т.2

по чл.35, ал.2, т.1

Пламен Владимиров Бакалов

главен специалист в дирекция МСИОТ

ДИИ2 -140/ 12.04.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Савина Танева Недялкова

държавен експерт в отдел СПППТ, Дирекция ТП

ДИИ2 -141/ 12.04.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Милка Христова Нанова

директор на дирекция ППТ

ДИИ2 -143/ 12.04.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Катя Лозанова Първанова

главен експерт в дирекция ППТ

ДИИ2 -144/ 17.04.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Лилия Панкова Зерлиева

старши експерт-юрист в дирекция МСИОТ

ДИИ2 -145/ 18.04.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Таня Миткова Динева

главен експерт в отдел ИСИ, дирекция МРИТ

ДИИ2 -147/ 18.04.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Катя Георгиева Жекова

главен експерт в дирекция МСИОТ

ДИИ2 -148/ 22.04.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Иван Богданов Иванов

главен експерт в дирекция ФУС

ДИИ2 -149/ 22.04.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Георги Димитров Мутафчиев

главен експерт в дирекция ППТ

ДИИ2 -150/ 23.04.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Емилия Костадинова Иванова

главен специалист в дирекция ФУС

ДИИ2 -151/ 24.04.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Цветанка Борисова Тричкова

главен специалист в дирекция ФУС

ДИИ2 -152/ 24.04.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Борис Бончев Бонев

младши експерт в отдел ИСИ, дирекция МРИТ

ДИИ2 -153/ 24.04.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Десислава Стоянова Горова

главен юрисконсулт в отдел ЧРАИО, дирекция АПОЧР

ДИИ2 -154/ 30.04.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Златка Ангелова Крумова

държавен експерт в отдел ИСИ, дирекция МРИТ

ДИИ2 -155/ 02.05.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Ивайла Богомилова Карадимова

младши експерт в отдел МПАКК, дирекция МРИТ

ДИИ2 -156/ 02.05.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Красимира Николаева Карчева

началник на отдел ПДОП, дирекция АПОЧР

ДИИ2 -157/ 03.05.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Любомир Стефанов Сираков

държавен експерт в дирекция ППТ

ДИИ2 -158/ 03.05.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Станка Иванова Илиева

директор на дирекция ФУС

ДИИ2 -159/ 03.05.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Никола Веселинов Маневски

главен експерт в дирекция ППТ

ДИИ2 -160/ 07.05.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Радостина Валериева Мирева

младши експерт в дирекция МРИТ, отдел ИСИ

ДИИ2 -161/ 07.05.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Венцислав Кирилов Терзийски

ръководител на ЗВО

ДИИ2 -162/ 07.05.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Николай Илков Вълчев

държавен експерт в отдел „Методология“, дирекция УМП

ДИИ2 -163/ 07.05.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Милка Иванова Паралска

главен експерт в отдел СПППТ, дирекция ТП

ДИИ2 -164/ 07.05.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Руслан Тимерфаязович Нургалиев

старши експерт в отдел САПТ, дирекция ТП

ДИИ2 -166/ 08.05.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Венелина Въткова Червенкова

началник на отдел  СПППТ, дирекция ТП

ДИИ2 -167/ 08.05.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Юлия Страхилова Гъркова

старши експерт в дирекция ФУС

ДИИ2 -168/ 08.05.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Красимир Григоров Шалев

младши експерт в отдел СПППТ, дирекция ТП

ДИИ2 -169/ 09.05.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Радина Любомирова Баткаджова

младши експерт в о-л „РТД“, д-я „ТП“

ДИИ2 -170/ 09.05.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Екатерина Емилова Дацова

директор на дирекция УМП

ДИИ2 -171/ 09.05.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Диляна Янкова Лозановa Главен експерт в дирекция АПОЧР

ДН1-173/10.05.2019 г.  

ДИИ2-172/10.05.2019г.          

по чл.35, ал.2, т.1

по чл.35, ал.2, т.2

Георги Алипиев Георгиев

държавен експерт в дирекция МСИОТ

ДИИ2 -174/ 10.05.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Юлиян Яворов Миланов

старши експерт в дирекция МСИОТ

ДИИ2 -175/ 10.05.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Кристиана Тенчева Лозанова

младши експерт в дирекция МСИОТ

ДИИ2 -176/ 13.05.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Мариана Ангелова Узунова-Дженкова

главен юрисконсулт в о-л ПДОП, д-я АПОЧР

ДИИ2 -177/ 13.05.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Александър Стефанов Мутанов

държавен експерт в д-я МСИОТ

ДИИ2 -178/ 13.05.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Димитър Веселинов Димитров

главен експерт в отдел ПДОП, дирекция АПОЧР

ДИИ2 -179/ 13.05.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Мария Василева Луднева-Василева

главен юрисконсулт в отдел ПДОП, дирекция АПОЧР

ДИИ2 -180/ 13.05.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Дария Младенова Виткинова

главен експерт в дирекция ВОП

ДИИ2 -181/ 13.05.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Албена Николаева Методиева

началник на отдел ИСИ, дирекция МРИТ

ДИИ2 -182/ 13.05.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Даниела Ангелова Ненкова

държавен експерт в отдел РТД, дирекция ТП

ДИИ2 -183/ 13.05.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Елеонора Величкова Добрева

държавен експерт в отдел РТД, дирекция ТП

ДИИ2 -184/ 13.05.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Гергана Стефчова Нейкова

държавен експерт в отдел ККД, дирекция УМП

ДИИ2 -185/ 13.05.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Камелия Андонова Андонова

главен юрисконсул в отдел РТД, дирекция ТП

ДИИ2 -186/ 13.05.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Мая Ненкова Никовска

началник на отдел РТД, дирекция ТП

ДИИ2 -187/ 13.05.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Емилия Йорданова Митова

главен счетоводител, дирекция ФУС

ДИИ2 -188/ 13.05.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Цветелина Николаева Николова-Георгиева

главен експерт в отдел ККД, дирекция УМП

ДИИ2 -189/ 13.05.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Петър Христов Градинаров

младши експерт в отдел САПТ, дирекция ТП

ДИИ2 -190/ 13.05.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Жени Енева Динева -Кръстева    Юрисконсулт в отдел СПППТ, дирекция ТП

ДН1-191/13.05.2019 г.

ДИИ2-192/13.05.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 1

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Радиана Стефанова Симеонова-Йонова

държавен експерт в отдел „Методология“, дирекция УМП

ДИИ2 -193/ 14.05.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Асен Тодоров Тодоров

главен експерт в дирекция ППТ

ДИИ2 -194/ 14.05.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Сюзан Махер Радуан

старши експерт в отдел „Методология“, дирекция УМП

ДИИ2 -195/ 14.05.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Лазарина Иванова Тотова

началник на отдел ЧРАИО, дирекция АПОЧР

ДИИ2 -196/ 14.05.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Десислава Божидарова Методиева

главен експерт в дирекция Фус

ДИИ2 -197/ 14.05.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Николета Цветанова Цветкова

главен експерт в дирекция ВОП

ДИИ2 -198/ 14.05.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Даниела Сашова Цанова

главен юрисконсулт в о-л ПДОП, д-я АПОЧР

ДИИ2 -199/ 14.05.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Магдалена Николаева Зашева

старши експерт в отдел „Методология“, дирекция „УМП“

ДИИ2 -200/ 14.05.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Ралица Димитрова Илиева

старши юрисконсулт в отдел ККД, дирекция УМП

ДИИ2 -201/ 14.05.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Добри Колев Атанасов

главен експерт в отдел РТД към ГД "ТП"

ДИИ2 -202/ 14.05.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Мария Енева Йочева

главен експерт в дирекция ВОП

ДИИ2 -203/ 14.05.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Миглена Ивайлова Куцева

старши експерт в отдел СППТ, дирекция ТП

ДИИ2 -204/ 14.05.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Аделин Здравков Младенов

главен експерт отдел РТД, дирекция ТП

ДИИ2 -205/ 14.05.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Антоанета Иванова Калбурджиева

юрисконсулт в отдел СППТ, дирекция ТП

ДИИ2-206/ 14.05.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Василка Миткова Цанева

началник на отдел ККД, дирекция УМП

ДИИ2 -207/ 14.05.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Силвия Любенова Грозданова

старши експерт в дирекция ФУС

ДИИ2 -208/ 14.05.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Маринела Юриева Христова

главен експерт в отдел МПАКК, дирекция МРИТ

ДИИ2 -209/ 15.05.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Златина Димова Лютова

старши експерт в дирекция МСИОТ

ДИИ2 -210/ 15.05.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Ани Хараламбиева Хараламбиева

директор на дирекция МРИТ, и. д директор МСИОТ

ДИИ2 -211/ 15.05.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Божидара Евгениева Илиева

главен експерт в дирекция ППТ

ДИИ2-212/ 15.05.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Лиляна Василева Кирчева-Арсова

директор на дирекция ТП

ДИИ2-213/ 15.05.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Гергана Григорова Ракова

държавен експерт  в дирекция ППТ

ДИИ2 -214/ 15.05.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Златина Маринова Николова

главен експерт в отдел ЧРАИО, дирекция АПОЧР

ДИИ2-215/ 15.05.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Иван Людмилов Иванов

главен специалист в дирекция ППТ

ДИИ2-216/ 15.05.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Моника Илиева Димова

съветник

ДИИ2 -217/ 15.05.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Деница Димитрова Германова

парламентарен секретар

ДИИ2 -218/ 15.05.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Емилия Момчилова Цветкова

старши експерт в дирекция МСИОТ

ДИИ2 -219/ 15.05.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Ивелин Василев Славов

директор на дирекция АПОЧР

ДИИ2 -220/ 15.05.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Ралица Симеонова Даскалова-Стаменова

директор на дирекция ВОП

ДИИ2 -221/ 15.05.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Ваня Минчева Велкова

старши инспектор в отдел РТД, дирекция ТП

ДИИ2- 222/ 15.05.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Силвия Николаева Василева Главен експерт в дирекция ФУС
ДН1-223/ 20.05.2019 г.
ДИИ2-224/20.05.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 1

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Явор Ростиславов Шишков Младши експерт в отдел ККД, дирекция УМП

ДН1-225/ 28.05.2019 г.

ДИИ2-226/28.05.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 1

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Елвира Огнянова Мишева Държавен експерт в дирекция МСИОТ

ДН1-227/ 03.06.2019 г.

ДИИ2-228/03.06.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 1

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Магдалена Мирослава Ковачева Младши експерт в дирекция ВОП

ДН1-229/ 05.06.2019 г.

ДИИ2-230/05.06.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 1

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Десислава Стефанова Декова

началник на отдел САПТ, дирекция ТП

ДИИ2 -231/17.06.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Десислава Стефанова Декова

началник на отдел САПТ, дирекция ТП

ДИИ2 -232/20.06.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2 

Надя Стоянова Гангалова           Старши юрисконсулт, одел ККД, дирекция УМП            

ДН1-233/ 26.06.2019 г.      

ДИИ2-234/26.06.2019 г.         

           

по чл. 35, ал. 1, т. 1

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Андреана Христова Каишева    Юрисконсулт, одел СППТ, дирекция ТП                          

ДН1-235/ 26.06.2019 г.  

ДИИ2-236/26.06.2019 г.        

по чл. 35, ал. 1, т. 1

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Нели Руменова Аврамова          главен експерт в отдел ЧРАИО, дирекция АПОЧР            

ДН1-237/ 27.06.2019 г. 

ДИИ2-238/27.06.2019 г.    

по чл. 35, ал. 1, т. 1

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Николай Карамфилов Костов държавен експерт в дирекция „Програми и проекти в туризма“

ДН1-239 от 24.09.2019 г.

ДИИ2-240 от 24.09.2019 г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Силвана Руменова Асенова старши експерт, отдел МПАКК, дирекция МРИТ

ДН1-241 от 25.09.2019 г.

ДИИ2-242 от 25.09.2019 г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Ани Юлиянова Найденова главен експерт в отдел ИСИ, дирекция МРИТ

ДН1-243 от 26.09.2019 г.

ДИИ2-244 от 26.09.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 1

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Олег Божков Стоянов държавен експерт в звено ИОСС

ДН1-245 от 04.11.2019 г.

ДИИ2-246 от 04.11.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 1

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon