Заповед за прекратяване на тръжна процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Къмпинг Черноморец“, община Созопол, област Бургас

22 декември 2017

Заповед за прекратяване на тръжна процедура, открита със Заповед №Т-РД-16-384/05.12.2017 г. на министъра на туризма за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Къмпинг Черноморец“, община Созопол, област Бургас

 

ЗАПОВЕД

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon