Заповед на министъра на туризма за определяне на спечелилия търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж ,,Обзор-централен", находящ се в община Несебър, област Бургас