Заповед на министъра на туризма за определяне на спечелилия търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж ,,Къмпинг "Нестинарка", находящ се в община Царево, област Бургас