Заповед на министъра на туризма за определяне на спечелилия търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж ,,Бяла-юг", находящ се в община Бяла, област Варна