Заповед на министъра на туризма за определяне на спечелилия търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж ,,Кабакум-юг-част-1", находящ се в община Варна, област Варна