Заповед на министъра на туризма за определяне на спечелил участник в проведен търг за отдаване под наем на част от обект- изключителна държавна собственост, представляващ част от морски плаж "Лахана 1", находящ се в община Поморие, област Бургас