Заповед на министъра на туризма за определяне на спечелил участник в проведен търг за отдаване под наем на морски плаж "Созопол-Запад", находящ се в община Созопол, област Бургас, индивидуализирана като "Созопол-Запад-част 2"