Заповед на министъра на туризма за определяне на спечелил участник в проведен търг за отдаване под наем на част от морски плаж, индивидуализирана като "Каварна - част 2", община Каварна, област Добрич