Заповед на министъра на туризма за определяне на спечелил участник в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж "Малък плаж - Лозенец", община Царево, област Бургас