Заповед на министъра на туризма за определяне на спечелил участник в проведен търг за отдаване под наем на част от морски плаж, индивидуализирана като "Фичоза - част 2", община Варна, област Варна

30 януари 2018

 

ЗАПОВЕД

 

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon