Заповед на министъра на туризма за определяне на спечелил участник в проведен търг за отдаване под наем на морски плаж "Ривиера", община Варна, област Варна