Заповед на министъра на туризма за определяне на спечелил участник в проведен търг за отдаване под наем на морски плаж "Св. Влас - болницата", община Несебър, област Бургас